Information om handicap

Följande gäller idag:

Handicapsystem

Örebridgen har nu gått över till FSB-handicap efter att tidigare haft ett eget handicapsystem. Detta system, som var en föregångare till förbundets, var skapat av Göran Petterson. FSB-systemet kom till med vissa impulser från detta system.

Därför redovisas i nuläget tre resultat av Bridgedata, Resultat, Resultat HCP och Resultat FSB. Bridgedata är ett system öppet för alla klubbar, vilket inte SBF:s system inte är. Detta möjliggör för icke anslutna klubbar att använda egna handicap.

Önskemål har framförts om att Resultat HCP skall tas bort från Kumla Bridgesällskaps resultatredovisning på hemsidan. Detta kräver att en andra version av programmet skapas, vilket är ett omfattande arbete. Måhända kommer den i sinom tid.

Uppdatering av handicapsystem

Vid varje månadsslut skall alla föreningar eller andra tävlingsarrangörer rapportera in resultat för den gångna månaden. Rapporten skall vara inne senast den 4:e påföljande månad. Natten mot den 5:e (6:e?) görs en körning som uppdaterar alla handicap. Därefter kan klubbarna hämta en fil med de nya handicapen och lägga in på sina datorer Den riktlinje vi har i KBS är att de nya handicapen skall vara inlagda senast andra måndagen i månaden. Skulle så inte vara fallet blir konsekvensen endast att det kan bli mindre fel på Kumla Bridgesällskaps prislistor för enstaka tävlingar. Någon inverkan på individens handicap på sikt blir det inte, eftersom förbundet räknar om FSB-handicapet tävling för tävling i datumordning. Hur FSB-handicapet beräknas framgår nederst på hemsidan med handicapresultat.

Kumla 150205 Börje Andersson